Stoja dobila falsifikovani novac tze je tavršila u zatvoru.. – Dizajn Doma
Uncategorized

Stoja dobila falsifikovani novac tze je tavršila u zatvoru..

loading...

Stoja je nedavo na hrvatskoj granici imal orobleme ko prelaska je rje ona kod sebe imala falsifikovan enovčaniced koje ja ona odmah milsila da oskoristi ali nažalost nešto tako s eniej moglo desiit jeer je tahjj novacv bio lažan.

Niame ona je u prethiodnoj noći imala fenomeemnalan nastuo u klubu u kojem je bilo zaisat jak dobro i napravila je fenomenelanu atmoslferu te su ljudi bili posebno sretni i zadoolvjni sa tim kao je ona njih usrećila.

Stoja je dobila nvac od vlasnika n i nije s eni nadlada bi nepšt ovkao bilo moguće da se može desiti i slično tome lai eto deislo se.

Stioja se toliko uplašila ok toga jewr niej se nadkada bi nept ovkao njoj moglo da se dei jednog dana s obzirom na to aje uvijek raila sve na lčijep i pošten način kako bi uspjela u potunosti da bude sigurn ada će da ima sve onako

kao smatar da je njabolje za nju.

loading...