ESTRADA

POSTIGLI KONSENZUS: Doći će do povećanja plaća u Bosni i Hercegovini !

Adnan Smailbegović je prije nekoliko dana dao izjavu u Sarajevu gdje je otkrio da su na vijeću usvojili konsenzus o povećanjama plata.

”Najviše rasprave na sjednici su se vodile o izračunima minimalnih plaća. Mislim da smo napokon postigli konsenzus da se minimalna plaća mora povećati i da treba dade gore i sada je krajnje vrijeme z ato. Već pet godina je ova minimalna plaća na snazi.

Minimalna plata koju je SmailBegović otkrio su dvije cifre o kojima se još uvijek omišljaju, radi se o 550 km i o 650 km..

Poslodavci su odlučili prekrižiti prijedlog da se radnicima da 70 posto prosječne plaće. Smatraju da je to previše i da ljudi trebaju imati granicu.